Engelsk A
Ny ordning

Onsdag den 18. august 2021
kl. 09.00-14.00

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
 • Assignment 1-3
 • I assignment 4 skal du vælge enten 4A eller 4B
Tekster til assignment 4:
4A – Fiction: “Beautiful Things”, a short story by Kate Vine, 2019.

4B – Non-fiction: “Dear Class of 2020”, a transcript of a speech by Michelle Obama, YouTube website, 2020.

“Michelle Obama’s 2020 Commencement Address: Dear Class of 2020”, a video from YouTube website, 2020.

Vejledning og skabelon til at løse opgaven
Den samlede eksaminationstid for assignment 1-4 er fem timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Template i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-4.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer, skal du angive kilde.
Alt anvendt materiale skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger. Til forklaring af grammatiske opgaver kan materialerne være på dansk.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og slutningen af klippet.


Generel skabelon for henvisninger til tekster


Henvisninger
Du henviser til tekster ved enten 1) at angive linjenummeret eller minuttalsangivelsen i en fodnote eller ved 2) at sætte linjenummeret eller minuttalsangivelsen i parentes inde i din tekst:
Ved én linje: l. 34
Ved flere linjer: ll. 35-37
Ved minuttalsangivelse: 01:23-02:12

I fodnoter angives:
Opslag i bog
“Hvad er et ‘utælleligt ord’?”. Helle Brieghel og Dorthe Chalotte Hansen. Engelsk Grundgrammatik. Questions and Answers. Systime 2010. p. 47.

Opslag i elektronisk opslagsværk
“Utællelige substantiver”. Thomas Boesen og Sarah Barding. Engram. Minlaering 2019. (www.minlaering.dk)

Artikel fra bog eller antologi
“Post-Modernism”. Gitte Vest Barkholt and Jørgen Døssing Jepsen. A Short History of Literature in English. A Handbook. Systime 2010. pp. 79-93.Tekster i opgavesættet


Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.
Assignment 1


Besvar både opgave a. og b. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dine svar på dansk.
 1. Find og skriv fra teksten:

  •  tre eksempler på ligefrem ordstilling

  •  tre eksempler på omvendt ordstilling

  Marker for hvert eksempel hele subjektet og hele verballeddet.

 2. Forklar kort med inddragelse af alle eksemplerne den grammatiske forskel på ligefrem og omvendt ordstilling.

Teksten er et uddrag af en boganmeldelse.

“Where one burns books,” wrote Heinrich Heine1, “one will soon burn people.” So when the Nazis
began organising public bonfires of books in 1933, everyone knew what it would lead to, right? Not
 3 
exactly, says Fishburn2.He begins by scanning the rich history of European book-burning, as well
as the pyromania of doubting authors [...]
    Then begins the main event, an examination of book-burning in Hitler’s Germany. The New York
 6 
Times, for one, was rather thrilled in 1933: “Never before have the young men had so good a right
to clean up the debris of the past.” [...]
    The burning of books, Fishburn concludes, is not a very practical method of censorship, but it
 9 
continues to this day because it is so powerful as a symbol: “a cross between legislation and
advertising”.

Steven Poole, “Burning Books”, The Guardian, 20081 Heinrich Heine (1797-1856): a German poet
2 Matthew Fishburn: the author of the book Burning Books (2008)Assignment 2


I tekststykket er en række ord og led understreget. Besvar opgave a., b. og c. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dine svar på dansk.
 1. Fem eksempler på relative pronomener er understreget. Forklar kort for hvert eksempel, hvorfor det pågældende relative pronomen er valgt.

 2. Syv verballed er understreget. Skriv for hvert verballed, om det er singularis eller pluralis, og forklar ud fra sammenhængen, hvorfor verballeddet er bøjet i enten singularis eller pluralis.

 3. Ordene sample og samples er understreget. Forklar kort ud fra sammenhængen den grammatiske og betydningsmæssige forskel på de to ord.

Teksten er et uddrag af en artikel om COVID-19.


Public-health experts estimate that the current U.S. testing rate has to triple simply to include all
the people who are considered highest priority for testing, including health care workers and
 3 
nursing-home residents. To fold in all of those who should be tested if gyms and restaurants reopen,
the number of daily tests has to increase by tens of millions. Ideally, anyone with symptoms like a
cough, fever or shortness of breath should be tested, as should anyone who is sick and living in
 6 
a group facility like a dormitory, along with any patient admitted to a hospital for any reason. Family
members and others with close contact to someone who tests positive should also be tested.
    Boosting the testing volume is about not just manufacturing more tests but also ensuring that
 9 
they’re relatively easy to take. So at-home testing kits that are just becoming available – which still
require a doctor’s prescription but won’t require people to go to a doctor’s office or health facility to
provide a sample – will become more critical as states gradually reopen. Several companies are
 12 
also offering COVID-19 tests, approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA), that don’t
require doctors or patients to sample from deep in the back of the nose and throat, but instead swab
the inside of the nostrils or provide a small amount of saliva, making it easier even for non-health
 15 
professionals to provide samples.
    While testing capacity in the U.S. is gaining ground, the road ahead remains long. The health
system has never had to manage testing at the scale needed to control this pandemic, and doing so
 18 
may require equally unprecedented solutions.

“Here’s How Scientists and Public Health Experts Recommend the U.S. Gets Back to ‘Normal’”, TIME, 2020
Assignment 3


Lydfilen i denne opgave er en oplæsning af et digt.

Find og skriv ti forskellige verballed fra lydfilen. Skriv for hvert eksempel hele verballeddet.

Skriv for hvert af de ti verballed, hvilken grammatisk tid det er.“‘Valentine’ by Carol Ann Duffy, read by Russ Kick”, 2016

Valentine
Assignment 4


Answer 4A or 4BAssignment 4A – Fiction


Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Kate Vine’s short story “Beautiful Things”.

Part of your essay must focus on symbolism in the story. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 146-169.

Your essay must include references to the short story.

Material
Kate Vine. “Beautiful Things”, 2019.Assignment 4B – Non-fiction


Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse Michelle Obama’s speech “Dear Class of 2020” and discuss how young people can contribute to society.

Part of your essay must focus on how the speaker engages her audience. In addition your essay must include an analysis of the style of the language in lines 71-94.

Your essay must include references to:
 • The transcript of Michelle Obama’s speech
 • Video: “Michelle Obama’s 2020 Commencement Address: Dear Class of 2020”

Materials
Michelle Obama, “Dear Class of 2020”, a transcript of a speech from YouTube website, 2020

Video: “Michelle Obama’s 2020 Commencement Address: Dear Class of 2020”, 2020Template


Hent skabelonen til besvarelsen i menuen til venstre.Sources


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Steven Poole. “Burning Books”. The Guardian website, September 6, 2008, viewed October 2020. (www.theguardian.com)

Alice Park. “Here’s How Scientists and Public Health Experts Recommend the U.S. Gets Back to ‘Normal’”. TIME website, April 30, 2020, viewed October 2020. (www.time.com)

“‘Valentine’ by Carol Ann Duffy, read by Russ Kick”. YouTube website, February 11, 2016, viewed October 2020. (www.youtube.com)

Kate Vine. “Beautiful Things”. Jude Higgins et al. (eds.). The Bath Short Story Award Anthology 2019. Kindle Edition: AdHoc Fiction, 2019

Michelle Obama. “Michelle Obama’s 2020 Commencement Address: Dear Class of 2020”. YouTube website, June 7, 2020, viewed October 2020. (www.youtube.com)