Engelsk A
Ny ordning

Mandag den 31. maj 2021
kl. 09.00-14.00

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
 • Assignment 1-3
 • I assignment 4 skal du vælge enten 4A eller 4B
Tekster til assignment 4:
4A – Fiction: “The Meaning of Clouds”, a short story by Natalie Cox, 2019.

4B – Non-fiction: “Death by Civilization”, an article by Mary Annette Pember, The Atlantic website, 2019.
“Boarding School Healing”, a video from YouTube website, 2017.

Vejledning og skabelon til at løse opgaven
Den samlede eksaminationstid for assignment 1-4 er fem timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Template i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-4.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer, skal du angive kilde.
Alt anvendt materiale skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger. Til forklaring af grammatiske opgaver kan materialerne være på dansk.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og slutningen af klippet.


Generel skabelon for henvisninger til tekster


Henvisninger
Du henviser til tekster ved enten 1) at angive linjenummeret eller minuttalsangivelsen i en fodnote eller ved 2) at sætte linjenummeret eller minuttalsangivelsen i parentes inde i din tekst:
Ved én linje: l. 34
Ved flere linjer: ll. 35-37
Ved minuttalsangivelse: 01:23-02:12

I fodnoter angives:
Opslag i bog
“Hvad er et ‘utælleligt ord’?”. Helle Brieghel og Dorthe Chalotte Hansen. Engelsk Grundgrammatik. Questions and Answers. Systime 2010. p. 47.

Opslag i elektronisk opslagsværk
“Utællelige substantiver”. Thomas Boesen og Sarah Barding. Engram. Minlaering 2019. (www.minlaering.dk)

Artikel fra bog eller antologi
“Post-Modernism”. Gitte Vest Barkholt and Jørgen Døssing Jepsen. A Short History of Literature in English. A Handbook. Systime 2010. pp. 79-93.Tekster i opgavesættet


Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.
Assignment 1


Besvar både opgave a. og b. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dine svar på dansk. Brug eksempler fra nedenstående tekst.
 1. Find og skriv otte verballed i pluskvamperfektum. Skriv for hvert eksempel hele verballeddet.

 2. Forklar kort med inddragelse af tre af eksemplerne, hvordan man danner pluskvamperfektum på engelsk.

Teksten er et uddrag af en novelle.

They had been looking all over for him. Isabel was finally gone. They said “gone”, as if she had
gone up and left. When someone had checked her about an hour ago, she had been the same
 3 
as ever, and now she was gone.
    He had often wondered what difference it would make.
    But the emptiness in the place of her was astounding.
 6 
    He looked at the nurse in wonder. She thought he was asking her what he had to do next and
she began to tell him. Filling him in. He understood her fine, but was still preoccupied.
    He’d thought that it had happened long before with Isabel, but it hadn’t. Not until now.
 9 
    She had existed and now she did not. Not at all, as if not ever. And people hurried around, as
if this outrageous fact could be overcome by making sensible arrangements. He, too, obeyed the
customs, signing where he was told to sign, arranging – as they said – for the remains.

Alice Munro, “Leaving Maverley”, 2013
Assignment 2


I tekststykket er en række ord og led understreget. Besvar opgave a., b. og c. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dine svar på dansk.
 1. Otte adjektiver og adverbier er understreget. Angiv for hvert ord, om der er tale om et adjektiv eller et adverbium, og angiv, hvad ordet lægger sig til.

 2. Fire eksempler på verbet be er understreget. Skriv for hvert eksempel:
  •  hele verballeddet
  •  om be er hjælpeverbum eller hovedverbum

 3. Ordet that er understreget tre steder. Skriv for hvert eksempel, hvilken ordklasse ordet tilhører. Forklar ud fra sammenhængen, hvordan man kan se, hvilken ordklasse det er.

Teksten er et uddrag af en artikel.


It was Glastonbury1, so it was raining. It wasn’t the deluge of the day before, which had reduced
the main field to a mud bath for Paul McCartney’s headline set, but the light drizzle was still a
 3 
heavy disincentive to leave the cosy late-afternoon canvas bar and trudge through the sludge to
the other side of the site. Unless you had a very good reason, which I did.
    I had been blown away by Amy Winehouse’s debut album, Frank, the previous autumn. At the
 6 
time we were enduring a minor plague of tastefully soulful, jazz-flecked young female vocalists –
Norah Jones, Katie Melua, the late Eva Cassidy – but Frank confirmed that here was something
else entirely: an original voice.
 9 
    Musically vivacious and yet emotionally vulnerable, Frank was a trove of conflict and apparent
contradiction. [...]
    I interviewed Winehouse and it all made sense. Still only 19, she was a riot; her no-filter candour
 12 
and humour were exhilarating. She freely slagged off Frank, saying it had been diminished by
record-label meddling, and laughed when I remarked that one-night stands were a lyrical theme of
the album: “Yeah, I’ll shag anyone! I always say that it’s only cheating if you hold their hand!”
 15 
    So I picked my way through the Glastonbury mud that Sunday teatime, suspecting that she was
unlikely to be dull. I saw one of the best festival sets that I can remember.

Ian Gittins, “Amy Winehouse, Glastonbury 2004: Coaxing Rainbows from the Clouds”, 20201 engelsk musikfestivalAssignment 3


Videoen i denne opgave handler om point of view.

Find og skriv 12 forskellige pronomener fra videoens lydside. Skriv for hvert eksempel, hvilken type pronomen der er tale om.“First person vs. Second person vs. Third person”, TED website, 2020

First person vs. Second person vs. Third person
Assignment 4


Answer 4A or 4BAssignment 4A – Fiction


Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Natalie Cox’s short story “The Meaning of Clouds”.

Part of your essay must focus on the use of contrasts in the story. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 1-17.

Your essay must include references to the short story.

Material
Natalie Cox, “The Meaning of Clouds”, 2019Assignment 4B – Non-fiction


Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse Mary Annette Pember’s article “Death by Civilization” and discuss what can be done to heal the wounds caused by the boarding school programme for Native Americans.

Part of your essay must focus on how the writer engages her audience. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 39-52.

Your essay must include references to:
 • Mary Annette Pember’s article
 • Video: “Boarding School Healing”

Materials
Mary Annette Pember, “Death by Civilization”, an article from The Atlantic website, 2019

“Boarding School Healing”, a video from YouTube website, 2017Template


Hent skabelonen til besvarelsen i menuen til venstre.
Sources


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Alice Munro. “Leaving Maverley”. Dear Life. London: Vintage 2013.

Ian Gittins. “Amy Winehouse, Glastonbury 2004: Coaxing Rainbows from the Clouds”. The Guardian website, July 10, 2020, viewed October 2020. (www.theguardian.co.uk)

Rebekah Bergman. “First person vs. Second person vs. Third person”. TED website, June 2020, viewed October 2020. (www.ted.com)

Natalie Cox. “The Meaning of Clouds”. Harper’s Bazaar website, November 14, 2019, viewed October 2020. (www.harpersbazaar.com)

Mary Annette Pember. “Death by Civilization”. The Atlantic website, March 8, 2019, viewed October 2020. (www.theatlantic.com)

Native American Rights Fund. “Boarding School Healing”. YouTube website, January 25, 2017, viewed October 2020. (www.youtube.com)