Engelsk A
Ny ordning

Onsdag den 2. december 2020
kl. 09.00-14.00

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
  • Assignment 1-3
  • I assignment 4 skal du vælge enten 4A eller 4B
Tekster til assignment 4:
4A – Fiction: “The Other Couple”, a short story by Sandra Marslund, 2018.
4B – Non-fiction: “My identity is a superpower – not an obstacle”, a TED talk by America Ferrera, TED website, 2019.

Vejledning og skabelon til at løse opgaven
Den samlede eksaminationstid for assignment 1-4 er fem timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Template i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-4.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer, skal du angive kilde.
Alt anvendt materiale skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger. Til forklaring af grammatiske opgaver kan materialerne være på dansk.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og slutningen af klippet.


Generel skabelon for henvisninger til tekster


Henvisninger
Du henviser til tekster ved enten 1) at angive linjenummeret eller minuttalsangivelsen i en fodnote eller ved 2) at sætte linjenummeret eller minuttalsangivelsen i parentes inde i din tekst:
Ved én linje: l. 34
Ved flere linjer: ll. 35-37
Ved minuttalsangivelse: 01:23-02:12

I fodnoter angives:
Opslag i bog
“Hvad er et ‘utælleligt ord’?”. Helle Brieghel og Dorthe Chalotte Hansen. Engelsk Grundgrammatik. Questions and Answers. Systime 2010. p. 47.

Opslag i elektronisk opslagsværk
“Utællelige substantiver”. Thomas Boesen og Sarah Barding. Engram. Minlaering 2019. (www.minlaering.dk)

Artikel fra bog eller antologi
“Post-Modernism”. Gitte Vest Barkholt and Jørgen Døssing Jepsen. A Short History of Literature in English. A Handbook. Systime 2010. pp. 79-93.Tekster i opgavesættet


Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.
Assignment 1


Besvar både opgave a. og b. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dine svar på dansk.
  1. Find og skriv tre eksempler på verballed i passiv i teksten. Eksemplerne skal være i tre forskellige tider. Skriv for hvert eksempel hele verballeddet, og skriv, hvilken tid verballeddet er.

  2. Forklar ved hjælp af alle eksemplerne, hvordan passiv dannes i forskellige tider.

Teksten er et uddrag af en avisartikel.

The generation of children born in Northern Ireland in the 1990s was heralded as the first of
a new era.
 3 
    They were either born after the Belfast Agreement1 or else were young children when it was
signed; with them was born the hope that they could live free of the violence that their parents
and grandparents knew and instead live what by then was a strange and unfamiliar concept in
 6 
Northern Ireland after decades of terror: normal childhoods.
    However, while this has proven true for many of Northern Ireland’s post-conflict generation,
for others a clean break from the past has not been so simple. In families where the Troubles
 9 
hit hardest and most devastatingly, some have inherited and continue to navigate the trauma of
conflict-related murders despite them occurring before they were born.
    Zara Ferguson (21) was born in the same year that the Belfast Agreement was signed. [...]
 12 
Zara learned that her uncle, Alan Ferguson, a part-time member of the Ulster Defence Regiment2,
had been murdered by the IRA3 in a 1978 attack on his patrol when he was just 22. No one has
ever been prosecuted for the attack.

Siobhán Fenton, “Loads of children in my school had family members murdered”, 20191 the Belfast Agreement: fredsaftale fra 1998 mellem parterne i den nordirske konflikt
2 the Ulster Defence Regiment: en protestantisk væbnet gruppe
3 the IRA: en katolsk væbnet gruppeAssignment 2


I tekststykket er en række ord understreget. Besvar opgave a., b. og c. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dine svar på dansk.
  1. Fem eksempler på brug af hjælpeverbet do er understreget. Skriv for hvert eksempel hele verballeddet. Forklar kort med brug af alle eksemplerne, hvornår do bruges som hjælpeverbum.

  2. Seks substantiver er understreget. Skriv hvert substantiv både i singularis og pluralis. Forklar kort med brug af alle eksemplerne, hvordan substantiver bøjes i pluralis.

  3. Fem eksempler på relative pronomener er understreget. Forklar for hvert eksempel, hvorfor det pågældende relative pronomen er valgt. Angiv, hvad hvert pronomen viser tilbage til.

Teksten er et uddrag af en nyhedsartikel.


How often do you look at your phone each day, checking Twitter, Instagram, Slack or whatever
emails might have come in over the past five minutes? [...]
 3 
    A 2018 Deloitte survey showed Americans look a their phone 52 times a day on average. Tech
insurance and support company Asurion’s 2018 survey pegged it at 80 times a day. “Tech neck”1
is approaching public health crisis levels. [...]
 6 
    Wendy Wood has an entire chapter of her forthcoming book “Good Habits, Bad Habits” titled
“How to Stop Looking at Your Phone So Often.” [...]
    “Addiction is characterized by an inability to stop using a drug, in this case a phone. [...] For
 9 
most people, that’s not the case – “which doesn’t mean there aren’t some people who fit that
requirement”, she said. “For most people, phone use is more of a habit that we haven’t quite
figured out how to control.”
 12 
    But some think phone usage does qualify as an addiction, particularly among younger people.
Digital sociologist and USC2 lecturer Julie Albright is the author of the book “Left to Their Own
Devices: How Digital Natives Are Reshaping the American Dream,” which explores the impact
 15 
devices have had on young people’s real-life connections.
    “I didn’t used to use the word ‘addiction.’ I didn’t like the word ‘addiction’,” she said. But at
this point, she feels it fits, particularly for Gen Z3, the oldest of which are finishing college now.
 18 
A sorority house mother on campus mentioned to her that the girls seemed to have lost the art
of conversation, that they speak briefly to one another at group dinners but all quickly
gravitate back to their phones. She said the dean of religious life at USC told her he gets a
 21 
question from a student at least once a week now that he never received five years ago:
“How do I make friends?”

Jessica Roy: “We know phones are bad for us. Now, ‘digital detox’ is a business model”, 20191 Tech neck: nakkeskade der skyldes smartphonebrug
2 University of Southern California
3 Gen Z: generationen der er født omkring år 2000Assignment 3


Videoen i denne opgave er lavet af non-profit-organisationen Slow Food USA.

Find og skriv 15 forskellige adjektiver fra videoens lydside.

Skriv for hvert adjektiv, hvad adjektivet lægger sig til.“The Slow Food Manifesto”, kampagnevideo, 2016

The Slow Food Manifesto
Assignment 4


Answer 4A or 4BAssignment 4A – Fiction


Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Sandra Marslund’s short story “The Other Couple”.

Part of your essay must focus on the use of contrasts. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 46-68.

Your essay must include references to the short story.

Material
Sandra Marslund. “The Other Couple”, 2018.Assignment 4B – Non-fiction


Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse America Ferrera’s TED talk “My identity is a superpower – not an obstacle” and discuss the issue of minorities in the media.

Part of your essay must focus on how the speaker uses her personal experience in the talk. In addition your essay must include an analysis of the style of the language in lines 29-41.

Your essay must include references to:
  • The transcript of America Ferrera’s TED talk
  • The video of the TED talk

Materials
America Ferrera, “My identity is a superpower – not an obstacle”, TED website, 2019
Template


Hent skabelonen til besvarelsen i menuen til venstre.
Sources


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Siobhán Fenton. “Loads of children in my school had family members murdered”. The Irish Times website, August 17, 2019, viewed October 2019. (www.irishtimes.com)

Jessica Roy. “We know phones are bad for us. Now, ‘digital detox’ is a business model”. The Los Angeles Times website, September 25, 2019, viewed October 2019. (www.latimes.com)

Slow Food USA. “The Slow Food Manifesto”. YouTube website, December 6, 2016, viewed October 2019. (www.youtube.com)

Sandra Marslund. “The Other Couple”. Jude Higgins et al. (eds.). The Bath Short Story Award Anthology 2018. United Kingdom: Ad Hoc Fiction 2018.

America Ferrera. “My identity is a superpower – not an obstacle”. TED website, April 2019, viewed October 2019. (www.ted.com)