Engelsk A
Ny ordning

Tirsdag den 3. december 2019
kl. 09.00-14.00

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
 • Assignment 1-3
 • I assignment 4 skal du vælge enten assignment 4A eller assignment 4B
Tekster til assignment 4:
4A – Fiction: “I Don’t Dream of Genie”, a short story by Chad Pelley, 2016.
4B – Non-fiction: “Everyone Is Going Through Something”, an essay by Kevin Love from The Players’ Tribune website, 2018.

“Kevin Love details his battles with mental illness”, a video from YouTube website, 2018.

Vejledning og skabelon til at løse opgaven
Den samlede eksaminationstid for assignment 1-4 er fem timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Template i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-4.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer, skal du angive kilde.
Alt anvendt materiale skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger. Til forklaring af grammatiske opgaver kan materialerne være på dansk.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og slutningen af klippet.


Generel skabelon for henvisninger til tekster


Henvisninger
Du henviser til tekster ved enten 1) at angive linjenummeret eller minuttalsangivelsen i en fodnote eller ved 2) at sætte linjenummeret eller minuttalsangivelsen i parentes inde i din tekst:
l. 34: ved én linje
ll. 35-37: ved flere linjer
01:23-02:12: minuttalsangivelse

I fodnoter angives:
Opslag i bog
“Hvad er et ‘utælleligt ord’?”. Helle Brieghel og Dorthe Chalotte Hansen. Engelsk Grundgrammatik. Questions and Answers. Systime 2010. p. 47.

Artikel fra bog eller antologi
“The Romantic Period”. Delaney et al. Fields of Vision. Longman 2003. pp. E114-115.Tekster i opgavesættet


Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.
Assignment 1


Besvar både opgave a. og b. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dine svar på dansk.
 1. Find og skriv fem forskellige adverbier fra teksten. Skriv for hvert eksempel, hvad adverbiet lægger sig til.

 2. Forklar kort med inddragelse af alle fem eksempler, hvad adverbier kan lægge sig til på engelsk.

Teksten er et uddrag af en roman.

It was the summer that men first walked on the moon. I was very young back then, but I did not believe
there would ever be a future. I wanted to live dangerously, to push myself as far as I could go, and then
 3 
see what happened to me when I got there. As it turned out, I nearly did not make it. [...] If not for a girl
named Kitty Wu, I probably would have starved to death. I had met her by chance only a short time
before, but eventually I came to see that chance as a form of readiness, a way of saving myself through
 6 
the minds of others.

Paul Auster, Moon Palace, 1989
Assignment 2


I tekststykket er en række ord og sætninger understreget. Besvar opgave a., b. og c. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dine svar på dansk.
 1. Tre forskellige eksempler på demonstrative pronomener er understreget. Forklar kort med inddragelse af alle tre eksempler reglerne for brug af demonstrative pronomener på engelsk.

 2. Fire eksempler på nægtende sætninger med not er understreget. Forklar kort med inddragelse af alle fire eksempler reglerne for, hvordan man danner nægtende sætninger med not.

 3. To forskellige eksempler på relative pronomener er understreget. Forklar kort, hvorfor netop disse to relative pronomener er valgt her.

Teksten er et uddrag af en roman.


Watch your step. Keep your wits about you; you will need them. This city I am bringing you to is vast and
intricate, and you have not been here before. You may imagine, from other stories you’ve read, that you
 3 
know it well, but those stories flattered you, welcoming you as a friend, treating you as if you belonged.
The truth is that you are an alien from another time and place altogether. [...]
    Now you hesitate, still holding on to me, but tempted to let me go. When you first picked me up, you
 6 
didn’t fully appreciate the size of me, nor did you expect I would grip you so tightly. [...]
    The main characters in this story, with whom you want to become intimate, are nowhere near here.
They aren’t expecting you; you mean nothing to them. If you think they’re going to get out of their warm
 9 
beds and travel miles to meet you, you are mistaken.
    You may wonder, then: why did I bring you here? Why this delay in meeting the people you thought
you were going to meet? The answer is simple: their servants wouldn’t have let you in the door.
 12 
    What you lack is the right connections, and that is what I’ve brought you here to make: connections.
A person who is worth nothing must introduce you to a person worth next-to-nothing, and that person to
another, and so on and so forth until finally you can step across the threshold, almost one of the family.

Michel Faber, The Crimson Petal and the White, 2002
Assignment 3


Videoen i denne opgave er en “60-second lecture”, der er offentliggjort af University of Pennsylvania i 2017.

Find og skriv i alt ti forskellige sammensatte verballed fra videoen.
Skriv for hvert eksempel hele verballeddet.
Skriv desuden for hvert verballed:
 • hvilken grammatisk tid det sammensatte verballed står i

 • hvilke dele det sammensatte verballed består af
Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dit svar på dansk.


“When Does a Child Become an Adult?”, 60-second lecture, 2017Assignment 4


Answer either assignment 4A or assignment 4BAssignment 4A – Fiction


Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Chad Pelley’s short story “I Don’t Dream of Genie”.

Part of your essay must focus on the structure of the story. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 90-98.

Your essay must include references to the short story.

Material
Chad Pelley, “I Don’t Dream of Genie”, 2016Assignment 4B – Non-fiction


Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse Kevin Love’s essay “Everyone Is Going Through Something” and discuss the issues of masculinity and mental health.

Part of your essay must focus on how the writer engages the reader. In addition your essay must include an analysis of the style of the language in lines 32-42.

Your essay must include references to:
 • Kevin Love’s essay
 • Video: Kevin Love details his battles with mental illness

Materials
Kevin Love, “Everyone Is Going Through Something”, The Players’ Tribune website, March 6, 2018
ESPN, “Kevin Love details his battles with mental illness”, a video from YouTube website, August 20, 2018
ESPN is an American television sports channel.Template


Hent skabelonen til besvarelsen i menuen til venstre. Den indeholder sidehoved til dine eksamensoplysninger og felter til besvarelse af opgaverne. Husk at udfylde sidehovedet.
Sources


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Paul Auster. Moon Palace. New York: Viking, 1989

Michel Faber. The Crimson Petal and the White. London: Canongate, 2002

Charles Loeffler. “When Does a Child Become an Adult?”. University of Pennsylvania website, September 13, 2017, viewed March 2019. (www.sas.upenn.edu)

Chad Pelley. “I Don’t Dream of Genie”. Four-Letter Words. St. John’s, Canada: Breakwater Books, 2016

Kevin Love. “Everyone Is Going Through Something”. The Players’ Tribune website, March 6, 2018, viewed March 2019. (www.theplayerstribune.com)

ESPN. “Kevin Love details his battles with mental illness”. YouTube website, August 20, 2018, viewed March 2019. (www.youtube.com)