Engelsk A
Ny ordning

Tirsdag den 18. august 2020
kl. 09.00-14.00

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
  • Assignment 1-3
  • I assignment 4 skal du vælge enten 4A eller 4B
Tekster til assignment 4:
4A – Fiction: “You Are Here”, a short story by Dana Miltins, 2018.
4B – Non-fiction: “Innocence lost: what did you do before the internet?”, an article by Leah McLaren, The Observer website, 2019.

“It’s People Like Us – The Attention Economy”, a video from YouTube website, 2017.

Vejledning og skabelon til at løse opgaven
Den samlede eksaminationstid for assignment 1-4 er fem timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Template i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-4.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer, skal du angive kilde.
Alt anvendt materiale skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger. Til forklaring af grammatiske opgaver kan materialerne være på dansk.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og slutningen af klippet.


Generel skabelon for henvisninger til tekster


Henvisninger
Du henviser til tekster ved enten 1) at angive linjenummeret eller minuttalsangivelsen i en fodnote eller ved 2) at sætte linjenummeret eller minuttalsangivelsen i parentes inde i din tekst:
Ved én linje: l. 34
Ved flere linjer: ll. 35-37
Ved minuttalsangivelse: 01:23-02:12

I fodnoter angives:
Opslag i bog
“Hvad er et ‘utælleligt ord’?”. Helle Brieghel og Dorthe Chalotte Hansen. Engelsk Grundgrammatik. Questions and Answers. Systime 2010. p. 47.

Opslag i elektronisk opslagsværk
“Utællelige substantiver”. Thomas Boesen og Sarah Barding. Engram. Minlaering 2019. (www.minlaering.dk)

Artikel fra bog eller antologi
“Post-Modernism”. Gitte Vest Barkholt and Jørgen Døssing Jepsen. A Short History of Literature in English. A Handbook. Systime 2010. pp. 79-93.Tekster i opgavesættet


Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.
Assignment 1


Besvar både opgave a. og b. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dine svar på dansk.
  1. Find og skriv alle eksempler på relative pronomener i teksten.

  2. Forklar kort for hvert eksempel, hvorfor det pågældende relative pronomen er valgt i sammenhængen.

Teksten er et uddrag af en novelle.

In the backyard, Simon Moreke, in whose name tenancy of Number 1907 Block C is registered
by the authorities, has put up poles and chicken wire and planted Catawba grapevines that
make a pleasant green arbour in summer. Underneath are three metal chairs and matching
 3 

table, bearing traces of white paint, which – like the green brocade curtains, the picture
of the horse with orange mane, the poles, chicken wire and vines – have been discarded by
the various employers for whom Moreke works in the city as an itinerant1 gardener. The
 6 

arbour is between the garage and the lavatory, which is shared by everyone on the property,
both tenants and lodgers.

Nadine Gordimer, “A City of the Dead, A City of the Living”, 19841 omvandrendeAssignment 2


I tekststykket er en række ord understreget. Besvar opgave a., b. og c. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dine svar på dansk.
  1. Syv verballed i udvidet tid er understreget. Skriv hver gang hele verballeddet, og angiv, hvilken grammatisk tid det er. Forklar med inddragelse af mindst tre af eksemplerne, hvordan man danner udvidet tid i forskellige tider.

  2. Fire eksempler på brug af there som foreløbigt subjekt er understreget. Skriv for hvert eksempel, hvad sætningens egentlige subjekt er. Forklar kort med inddragelse af alle de understregede eksempler reglen for kongruens mellem subjekt og verballed i sætninger med there som foreløbigt subjekt.

  3. Verbet were er understreget. Skriv hvad subjektet er, og hvorfor der er anvendt were og ikke was i sætningen.

Teksten er et uddrag af et essay.


By far the greatest obstacle we are up against is hopelessness, a feeling that it’s all
too late, we’ve left it too long, and we’ll never get the job done on such a short timeline.
And all of that would be true if the process of transformation were starting from scratch.
 3 

But the truth is that there are tens of thousands of people, and a great many organizations,
that have been preparing for a Green New Deal-style breakthrough for decades (centuries
in the case of indigenous communities that have been protecting their ways of life). These
 6 

forces have been quietly building local models and testing policies for how to put justice
at the center of our climate response – in how we protect forests, generate renewable
energy, design public transit, and much more.
 9 

    “Who is society?” demanded then-British Prime Minister Margaret Thatcher in 1987 to
justify her relentless attacks on social services. “There is no such thing! There are individual
men and women and there are families.” That bleak view of humanity – that we are nothing
 12 

more than a collection of atomized individuals and nuclear families, unable to do anything
of value together except wage war – has had a stranglehold over the public imagination
for a long time. No wonder so many of us believed we could never rise to the climate challenge.
 15 

    But more than thirty years later, as surely as the glaciers are melting and the ice sheets are
breaking apart, that free-market ideology is dissolving, too. In its place, a new vision of what
humanity can be is emerging. It is coming from the streets, from the schools, from workplaces,
 18 

and even from inside houses of government. It’s a vision that says that all of us, combined,
make up the fabric of society. And when the future of life is at stake, there is nothing we
cannot achieve.
 21 


Naomi Klein, “The Burning Case for a Green New Deal”, 2019
Assignment 3


Videoen i denne opgave er en oplysningsvideo om menneskerettighederne.

Find og skriv i alt 6 verballed i passiv fra videoens lydside. Skriv for hvert eksempel hele verballeddet.“Human Rights”, oplysningsvideo, 2015

Human Rights
Assignment 4


Answer 4A or 4BAssignment 4A – Fiction


Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Dana Miltins’ short story “You Are Here”.

Part of your essay must focus on symbolism in the story. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 76-88.

Your essay must include references to the short story.

Material
Dana Miltins. “You Are Here”, 2018.Assignment 4B – Non-fiction


Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse Leah McLaren’s article “Innocence lost: what did you do before the internet?” and discuss the consequences of the attention economy.

Part of your essay must focus on the writer’s use of contrasts. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 84-96.

Your essay must include references to:
  • Leah McLaren’s article
  • Video: “It’s People Like Us – The Attention Economy”

Materials
Leah McLaren. “Innocence lost: what did you do before the internet?”, an article from The Observer website, 2019

“It’s People Like Us – The Attention Economy”, a video from YouTube website, 2017Template


Hent skabelonen til besvarelsen i menuen til venstre. Den indeholder sidehoved til dine eksamensoplysninger og felter til besvarelse af opgaverne. Husk at udfylde sidehovedet.
Sources


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Nadine Gordimer. “A City of the Dead, A City of the Living”. Something Out There. 1984. Harmondsworth: Penguin Books 1986.

Naomi Klein. “The Burning Case for a Green New Deal”. The New York Review of Books website, September 17, 2019, viewed October 2019. (www.nybooks.com)

Rightsinfo. “Human Rights”. YouTube website, October 14, 2015, viewed October 2019. (www.youtube.com)

Dana Miltins. “You Are Here”. Bristol Short Story Prize Anthology Volume 11. Bristol: Tangent Books, 2018

Leah McLaren. “Innocence lost: what did you do before the internet?”. The Observer website, August 4, 2019, viewed October 2019. (www.theguardian.com)

“It’s People Like Us – The Attention Economy”. YouTube website, September 15, 2017, viewed October 2019. (www.youtube.com)